Translate

Кишни Ускрс 2012....СОЛУНСКА ТЕТРАЛОГИЈА

ЧАСОПИСИ КОЈИ ВИШЕ НЕ ИЗЛАЗЕ

субота, 7. март 2009.

БРАНИЧЕВО, први број за 2009.

БРАНИЧЕВО
Часопис за књижевност и културу1-2/2009год LV јануар-март 2009


Садржај
Ралф Валдо Емерсон, Кругови 5
Ралф Валдо Емерсон, Илузије 17
Езра Паунд, Расправа о стихотворству 26
Езра Паунд, Традиција 33
Исидора Секулић, Један од песника
понора – Едгар Алан По 36
Мирослав Лукић, Увод у традицију
тзв. бездане књижевности 44
Радослав Војводић, Бездано као онострано 81
Мирољуб Милановић, Три огледа о стварности 91
Владимир Јагличић, Са међе векова
(из дневника) 99
Бранко Пиргић, О прећуткивању 125
Зоран М. Мандић, Музеј себичних антологија 128
Милисав Миленковић, Скица увода
у поетику бездана 130
Милосав Буца Мирковић, Слово о
Илији Вукићевићу 137
Даница Вујков, Бездана уметност – уметност
сећања душе 145
Александар Лукић, Тематски број
– Бездана уметност 147

Слика на насловној страни
Радован Трнавац Мића, Терапија (1981), детаљ


Ових дана је изашао из штампе најновији број часописа Браничево, који се може поручити директно од издавача. Најбољи начин да се обезбеди редовно добијање овог часописа је да се претплатите. Годишња претплата за 4 броја износи 600,00 дин. Часопис је променио и профил и дизајн и дух, откако је његов главни уредник постао Г. А. Лукић, један од најпознатијих песника међу српским песницима. Ово је број који никога неће оставити равнодушним. Часопис је жив и занимљивији од многих других који данас излазе. Дирнуо је у једну од горућих ствари српске књижевности...
За оне заинтересоване читаоце, који овај часопис не могу да обезбеде куповином, или претплатом, или зато што живе далеко од матице, главни уредник се постарао да могу да дођу б е с п л а т н о до дигиталне верзије истог двоброја, и то у временском распону од 8. марта - 8. маја 2009., на веб сајту IN MEDIAS RES.

Актуелно. - "Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ"