Translate

Кишни Ускрс 2012....СОЛУНСКА ТЕТРАЛОГИЈА

ЧАСОПИСИ КОЈИ ВИШЕ НЕ ИЗЛАЗЕ

субота, 21. мај 2011.

Браничево 3-4/2011. у штампи


КЊИЖЕВНА КРИТИКА ИЛИ ПРОВЕТРАВАЊЕ КРИТИЧАРСКИХ ЛОЖА
тематски двоброј


Садржај
I
Ф. В. Ј. Шенлинг, Из Увода у „Филозофију уметности“   9
Златко Красни, Проветравање критичарских ложа 12
Мирослав Лукић, Песник – критичар   16
Слободан Бранковић, Оштрица која недостаје   24
II Одабране странице из опуса песника-критичара
 из светске књижевности
Шарл Бодлер, I Предговор   29
 II Предговор Цвећу   29
 Белешке   30
 III Нацрт Предговора Цвећу зла   32
Ф. М. Достојевски, Њекрасовљева смрт   34
Пол Варели, Осећајност   37
Езра Паунд, Џемс Џојс и Пекише   46
 Гвидове везе   52
Воланс Стивенс, Сабране песме 1921–1931   56
Осип Мандељштам, Испад   58
 Белешке о поезији   61
III Одабране странице из опуса песника-критичара
 из српске књижевности
Бранко Лазаревић, Слободна и незаинтересована критика   67
 Критика (допуна)   70
Момчило Настасијевић, Белешке за стварну реч   72
 Белешке за стварну мисао   74
 Белешке о неопходности израза   77
 О нашој савременој поезији   79
Марко Ристић, Запис из 1938.   81
Станислав Винавер, Ми­ли­сав ка­ме­но­ре­зац из ужич­ке
 чар­шије и Ми­ја Па­вло­вић
 из ко­смич­ке чар­ши­је   88
 Јапански дрворез   90
Миодраг Павловић, Нова кретања   91
 Могу ли се поредити песничке
 традиције разних језика   102
Васко Попа, Поноћно сунце   105
Небојша Васовић, Епско и лирско начело   107
Љубомир Симовић, Прибелешке на маргинама
 идеолошке поезије   113
Мирољуб Милановић, Исток, исток   116
Мирослав Лукић, Излаз из лавиринта или Увод
 у превредновање   118
Александар Лукић, Амблем тајног писма света   125
IV Одабране странице официјелне књижевне критике
 из српске књижевности
Љубомир Недић, О књижевној критици   131
Јован Скерлић, Политичка књижевност   139
 Николај Велимировић – Религија
 Његошева   141
 Лажни модернизам у српској
 књижевности – Dis: Утопљене душе   148
Исидора Секулић, Исток у приповеткама Иве Андрића   162
Ђорђе Јовановић, Књижевност и нови реализам   171
Петар Џаџић, Ве­ли­бор Гли­го­рић или
 „иден­ти­фи­ка­ци­ја са агре­со­ром“   177
Борислав Михајловић, Уместо Предговора   200
Зоран Мишић, Предговор   203
Светлана Велмар-Јанковић, Добрица Ћосић   212
Богдан А. Поповић, Начела   218
Ђорђије Вуковић, Покрет и страх   222
Душан Радовић, Предговор   228
Александар Јовановић, Крв ипак није вода   234

(Напомена ) Александар Лукић, Темат  241

Актуелно. - "Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ"